2.7.2015
Zápis z Ekonomické komise AKČR ze dne 25.6.2015, která se konala v Brně.

24.6.2015
  Reakce ministra Jurečky na vyjádření Asociace soukromého zemědělství k dotačním podmínkám P ...

23.6.2015
Poslední den pro předložení Žádosti o proplacení projektů PRV je v úterý 30. 6. 2015 Státní ...

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

byl založen 14.září 1990.

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů

Svaz je samostatnou právnickou osobou sdružující právnické a fyzické osoby, které realizují svoji podnikatelskou činnost především v zemědělské výrobě.

Hlavním předmětem činnosti svazu je hájení zájmů svých členů v oblastech:

  • Trvale udržitelný rozvoj zemědělství a venkova,
  • Podpora chovu skotu v LFA oblastech.

Ve spolupráci s ostatními zemědělskými nevládními organizacemi se svaz podílí na plnění výše uvedených témat a také obecně na tvorbě agrární politiky.

Svaz je účasten všech významných aktivit týkající se tvorby a realizace Společné zemědělské politiky, jako je například jednání Monitorovacího výboru PRV, poradců ministra zemědělství nebo Antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství.

Dalšími partnery svazu jsou zemědělské odbory, příslušná ministerstva (především zemědělství, financí a místního rozvoje), Státní pozemkový úřad (SPÚ) nebo Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF).

Svaz je členem Agrární komory ČR a mezinárodní organizace GEOPA v Bruselu, která sdružuje zaměstnavatelské svazy.

PŘEDSEDNICTVO SVAZU

Předseda svazu Ing. František Winter

1.místopředseda svazu Ing. Miroslav Buchta

Tajemnice svazu Mgr. Olga Špiková

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů
IČ: 14888220

sídlo: Jankovcova 938/18a, 170 37 Praha 7
kancelář a pošta: Slezská 7, 120 00 Praha 2