Podmínky přítomnosti vodícího a asistenčního psa ve zdravotnickém zařízení

Výklad pojmů:
Vodicí pes je speciálně vycvičený pes sloužící jako kompenzační pomůcka pro nevidomé. Vodicí pes má za úkol provázet nevidomou či slabozrakou osobu
a pomáhat jí v běžném životě, a to hlavně při pohybu venku.
Asistenční pes – kvalitně vycvičený, ulehčí vozíčkáři každodenní život složený z množství pro nás jednoduchých úkonů, které však pro vozíčkáře mohou představovat velikou námahu. Je těžké z vozíku zvedat předměty z podlahy nebo je vybírat ze skříněk, otvírat dveře v úzké chodbě nebo si svléknout ponožky.
Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na přítomnost a doprovod psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, za předpokladu dodržení těchto pravidel:

  1. přítomnost psa není povolen na jednotkách intenzivní péče a ARO
  2. před plánovaným přijetím pacienta s doprovodem asistenčního či vodícího psa je nutná domluva se zdravotnickými pracovníky daného oddělení
  3. pes se speciálním výcvikem je viditelně označen
  4. na výzvu personálu je nutné předložit průkaz asistenčního psa
  5. dále předložit doklad o zdravotní péči psa (očkování, odčervení)
  6. pes musí být čistý, ovladatelný, bez známek agresivního chování
  7. krmení, venčení a hygienická očista psa musí být zajištěna pacientem nebo osobou blízkou, nikoliv zdravotnickým personálem
  8. volný pohyb psa po odděleních a ambulancích ZZ není povolen
  9. přítomností psa nebudou narušována práva ostatních pacientů


Hospitalizace pacienta s doprovodem a přítomností psa při poskytování zdravotní služeb bude ze strany ZZ akceptováno za předpokladu dodržování pravidel hygienicko-epidemiologického režimu.   

 

 
--
Švýcarské fondyCertifikované pracoviště bazální stimulaceMinisterstvo zdrvotnictví
--