STIPENDIA

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace  poskytuje stipendia.

•  studentům Lékařských fakult oboru všeobecné lékařství:
pro studenty  5. ročníků  2 500,--Kč měsíčně,  pro studenty 6. ročníků  5 000,--Kč měsíčně

 studentům  nelékařských oborů / všeobecné sestry, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotní laborant/:
Vyšší odborná škola nebo vysoká škola  - bakalářský studijní program:
pro studenty 2. ročníku  1 500,--Kč měsíčně , pro studenty 3.ročníku  3 000,--Kč měsíčně

Stipendium se poskytuje po dobu studia, maximálně 10 měsíců v každém ročníku.

Bližší informace:
Lenka Bravencová, OŘLZ, tel. 554 690 737
bravencova.lenka@szzkrnov.cz

 

 
--
Švýcarské fondyCertifikované pracoviště bazální stimulaceMinisterstvo zdrvotnictví
--