Poskytované služby

Svozová služba:

Pomocí svozové služby je možno zajistit svoz materiálu a rozvoz odběrového materiálu, distribuci žádanek a výsledkových listů, odvoz nebezpečného odpadu. Pro bližší informace kontaktujte sekretariát oddělení 554 690 300. 

Anonymní vyšetřování:

Za úhradu podle platného ceníku je možné provést odběr a laboratorní vyšetření anonymně.
Bližší informace v odběrové místnosti v nemocnici nebo na tel. 554 690 303.

Odborné stáže:

Bezplatné odborné stáže pro studenty středních a vysokých škol v laboratořích klinické biochemie, imunologie a alergologie, infekční serologie, hematologie a transfuzní laboratoři. Omezená kapacita, zejména o prázdninách, požadavky e-mailem na: laborator@centlab.cz nebo na 554 690 300.


Distribuce výsledků elektronickou cestou:

Distribuce zabezpečeným systémem MISE ve formátu MZ. Pro potřeby veterinárních ordinací i formou nezabezpečeného e-mailu.

 

 
--
Švýcarské fondyCertifikované pracoviště bazální stimulaceMinisterstvo zdrvotnictví
--