Práva pacienta

< 1 | 2 >
20.1.2014
|Práva pacienta - vietnamština

Práva pacieta ve vietnamském jazyce. 

Pokračovat >>
2.12.2013
|Práva pacienta - ruština

По закону № 372/2011 Сз., действует с 1.4.2012г.1. Медицинское обслуживание ...

Pokračovat >>
18.11.2013
|Práva pacienta - němčina

PATIENTENRECHTELaut Gesetz No. 372/2011 AGB, gültig seit 1.4.20121. Gesundheitsdienste können nur bei dem Patienten mit seiner freien und informierten Einwilligung, wenn das Gesetz nicht anders bestimmt, gewährleistet werden2. Der Patient hat ...

Pokračovat >>
8.11.2013
|Práva pacientů - polština

PRAWA PACJENTÓWWedług ustawy numer 372/2011 Dz.U., która jest ważna od 1. 4. 2012 roku.1. Świadczenia zdrowotne można pacjentowi udzielić tylko za wyrażeniem jego dobrowolnej świadomej zgody, po uzyskaniu odpowiednich informacji, jeżeli ustawa ta ...

Pokračovat >>
7.11.2013
|Práva pacienta - francouzština

LES DROITS DES PATIENTSEn vertu de la loi num. 372/2011 corps des lois., entré en vigueur le 1.4.20121.  On peut fournir des services médicaux au patient seulement avec son accord libre et informé si ce n´est pas prescrit dans la loi autrement2. ...

Pokračovat >>
17.10.2013
|Podmínky přítomnosti vodícího a asistenčního psa ve zdravotnickém zařízení

Výklad pojmů:Vodicí pes je speciálně vycvičený pes sloužící jako kompenzační pomůcka pro nevidomé. Vodicí pes má za úkol provázet nevidomou či slabozrakou osobu a pomáhat jí v běžném životě, a to hlavně při pohybu venku.Asistenční pes – kvalitně vycvičený, ...

Pokračovat >>
17.10.2013
|Charta práv tělesně postižených

Preambule Charta práv tělesně postižených vychází z Prohlášení lidských a občanských práv, Všeobecného prohlášení o lidských právech, Evropské konvence lidských práv a Všeobecného zákona o tělesně postižených , vydaného v Paříži v roce 1975.V souladu ...

Pokračovat >>
1.8.2012
|Práva pacienta

Dle zákona č. 372/2011 Sb., platnost od 1. 4. 2012 Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné ...

Pokračovat >>
< 1 | 2 >

 

 
-----
 
--
Švýcarské fondyCertifikované pracoviště bazální stimulaceMinisterstvo zdrvotnictví
--