Lůžková rehabilitace

Kontakty
 
 

Charakteristika oddělení

Lůžkové oddělení tvoří 20 polohovatelných lůžek. Pokoje jsou vybaveny připojením WIFI a lůžky se zdravotními matracemi. Pokoje jsou dvou a tří lůžkové s WC a sprchou na pokoji. Denně probíhá lékařská vizita, kdy  lékař hodnotí aktuální zdravotní stav a navrhuje případné změny
v léčebném plánu či potřebná vyšetření. K léčení či pobytu na lůžkovém oddělení je potřeba doporučení  lékaře, popř. zajišťujeme překlad  přímo z  lůžka na lůžko z iktového centra , oddělení ortopedie aj...Příjem klienta provádí lékař, který na základě vstupního vyšetření zvolí rehabilitační program.                                                                                 
Komplexní rehabilitační péči zajišťuje denně tým  z fyzioterapeutů, ergoterapeuta, logopeda, sester a ošetřovatelského personálu.

                                        

Lůžková rehabilitační péče je určena pro:
• akutní a subakutní rehabilitaci u klientů s ortopedickými, traumatologickými a neurologickými diagnózami
• klienty částečně soběstačné s chronickými onemocněními včetně problematiky chronických funkčních poruch pohybového systému

Při komplexní péči se rehabilitace provádí  průběžně  po celý den, využívají se veškeré nejmodernější metody, vodoléčebné procedury, elektroléčebné procedury, mechanoterapie a posilovna.  Základem rehabilitační léčby je individuální fyzioterapie a následná instruktáž klienta nebo jeho rodinných příslušníků. Náročnost programu je různá a závislá dle stavu a spolupráce klienta. Při hospitalizaci využíváme také cvičení v závěsu Redcord,  popř. se zařízení využívá v testování a terapii narušené motorické kontroly.
K  diagnostice i nácviku rovnováhy a držení těla využíváme stabilometrickou plošinu Pro-Kin. Pomocí senzorů snímáme polohu i pohyb těla a můžeme zacílit terapii k danému deficitu. Grafické vyhodnocení motivuje pacienty k dalšímu úsilí. Pro aktivizaci svalů dolní končetiny ve fázi rekonvalescence nabízíme pacientům funkční elektrostimulaci typu BIONESS, která je vhodná pro pacienty s poškozením CNS a snižuje extenční spasticitu dolní končetiny, která brání v plynulosti chůze.

Důležitou součástí lůžkové rehabilitační péče je individualizovaná ergoterapie, která je poskytována klientům s různým typem fyzického
a smyslového postižení. Cílem ergoterapie je navrátit klientovi schopnosti potřebné k běžnému životu. Náplní ergoterapie je nácvik soběstačnosti a všedních denních činností, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav prostředí a sociální poradenství. Cílená ergoterapie je zaměřena na trénink jemné motoriky, citlivost horní končetiny a výcvik kognitivních funkcí (paměť, pozornost).
Diagnostiku a neurorehabilitaci horních končetiny s kognitivním tréninkem provádíme na přístrojích typu Gloreha-robotická ruka a přístroj MYRO. Tyto přístroje zlepšují motorické schopnosti v každodenních činnostech i nácvik jemné motoriky.

Součástí péče o lůžkové klienty je i logopedie. Odborná logopedická péče je zaměřena na diagnostiku a terapii narušené komunikační schopnosti u dospělých osob s postižením centrálního nervového systému. Logoped poskytuje akutní i následnou péči o pacienty
s narušenou komunikační schopností u dospělých na podkladě organického postižení mozku. Provádí diagnostiku i terapii pacientů po CMP, úrazech mozku, mozkových expanzí, zánětlivých onemocnění CNS, mozkových atrofií a intoxikací mozku i nespecifické poruchy komunikace
u neurologických pacientů.

        

 

 
--
Švýcarské fondyCertifikované pracoviště bazální stimulaceMinisterstvo zdrvotnictví
--